torsdag den 28. april 2011

Væren

Intet kan ikke lade sig gøre, miraklet vil indfinde sig i en nogen grad formastelighed, i en anvendelig tid og du tror snart på den på forhånd kendte historie fra revner og sprækker, men ikke nødvendigvis.

Vigtigheden i at have orden i sit bagland og være afholdende over for upopulære cafeer skruer du fast nu, mens dæmonerne gør sig til på slagfærdigt land, hvilket udstyrer dig med tegn eller figurer som i konceptionen gør dig ligevægtig.

Der er altid nogen som anbefaler visse farver, men bevidsthedens inderside er måske fløjtende ligeglad, bare den distinkte lyseblå er til stede, så kan tankerne bevæge sig ud fra fit kropslige rodfæste, moderhulen og det rævesovende køn.

Kan du, så vil du, hvorefter du med syngende tolerance kan erklære dig i ét med det omsiggribende, hvor det konkrete skiftevis er på eller ikke på, som når du sammensætter: jeg kunne godt tænke mig egentlig ville det være hvad som helst eventuelt ved ikke føler bare. Føler.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar